ATEST PAŃSTWOWEGO ZWIĄZKU HIGIENY:

KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - KLASA A:

KLASYFIKACJA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - KLASA B: